Kontakt

Jonas Olsson
Försäljning & logistik
jonas@kolgrill.com

Niklas Olsson
Marknad & teknik
niklas@kolgrill.com

glöd

info@kolgrill.com
Tel. 08-420 59 656
Box 10076
100 55 Stockholm
Org. nr: 969729-7100
Postgiro: 46 18 02-1
Bankgiro: 267-3952 (Nordea)